adresă:
str. Bănulescu-Bodoni nr. 45, biroul 322
Chișinău, Republica Moldova
MD2012

telefon:
+ 373 22 21 29 61

telefon/fax:
+373 22 22 05 29

telefon mobil:
+373 69 10 97 70

e-mail:
dioscuri7yahoo.com

director: Constantin Leahu